Proponujemy Państwu następujący zakres usług:

1. Poligraficzne;

- wizytówki, firmówki, ulotki, plakaty, foldery, broszury, kalendarze ścienne, listkowe, biurkowe pocztówki i karnety, teczki jednostronne i dwustronne

2. Wydruki wielkoformatowe i napisy z folii;

- banery, folie /różne nośniki/, napisy z folii samoprzylepnych

3. Projekty graficzne.

4. Tworzenie stron internetowych.

5. Organizacja imprez sportowych;

  • Festyny sportowe i turnieje sportowe
  • Zajęcia sportowe dla pracowników zakładów pracy

oraz inne z zakresu usług zarejestrowanych w KRS w Rejestrze Przedsiębiorców.

 

Całkowity zysk z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na cele

działalności statutowej, min. organizację zajęć sportowych, zajęć związanych z kulturą,

sztuką i innymi formami działalności naszego Stowarzyszenia określonymi w celach

działalności zapisanych w statucie.

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą z przeznaczeniem zysków wyłącznie na cele statutowe.

 

Przedmiot działalności gospodarczej

Rodzaje działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków na działalność statutową

Klubu wg PKD:

1. Działalność klubów sportowych 93.12.Z

2. Działalność obiektów sportowych 93.11.Z

3. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z

4. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z

5. Działalność fotograficzna 74.20.Z

6. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z

7. Pozostałe drukowanie 18.12.Z

8. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z

9. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z

10. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z

11. Tynkowanie 43.31.Z

12. Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z

13. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z

14. Malowanie i szklenie 43.34.Z

15. Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z

16. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z

17. Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z

18. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z

19. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.21.Z

20. Opieka dzienna nad dziećmi 88.91.Z

21. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.91.Z

22. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z

23. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z

24. Nauka języków obcych 85.59.A

25. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z

26. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B

27. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z

28. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z

29. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z

30. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z

31. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z

32. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.64.Z.

33. Produkcja sprzętu sportowego 32.30.Z.

34. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z

35. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z