Na podstawie zapisów w statucie Stowarzyszenia będą podejmowane różne działania na rzecz lokalnej społeczności. Działania będą mieściły się w zakresie wynikającym z

ROZDZIAŁU I - POSTANOWIENIA OGÓLNE Pkt2.

Obecnie podjęliśmy działania z zakresu:

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz rozwoju i wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Szczegóły podjętych działań przedstawiamy w zakładce

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i Kultura i sztuka.