Prośba o umieszczenie wykazu lokalnych organizacji pożytku publicznego uprawnionych do pozyskiwania środków z 1%

na stronach internetowych Miasta Siedlce, Powiatu Siedleckiego i Gminy Siedlce.

 

   

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi planów współpracy na 2012 r. - propozycje własne Stowarzyszenia do dodania

do zadań szczegółowych - Gmina Siedlce /wrzesień 2011/

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi planów współpracy na 2012 r. - propozycje własne Stowarzyszenia do dodania

do zadań szczegółowych - Starostwo Powiatowe w Siedlcach /wrzesień 2011/

 

W dniu 20.06.2011 r. przedstawiciel Stowarzyszenia "Prometeusz" przedstawił na posiedzeniu Komisji Sportu Rady Miasta Siedlce

założenia społecznego apelu o wprowadzenie nowego zadania publicznego do konkursów ogłaszanych przez Miasto Siedlce w zakresie:

"Sport amatorski i zajęcia sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych".

Pismo zostało przekazane do dalszego rozpatrzenia przez odpowiednie władze Miasta Siedlce.

 

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW SIEDLEC!

 

Stowarzyszenie „Prometeusz” w dniu 28.09.2010 r. złożyło do Prezydenta Miasta Siedlce „Społeczny apel o umieszczenie na stałe nowego zadania publicznego w zakresie konkursów ogłaszanych przez Miasto Siedlce, zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym”.

Apel dotyczy uruchomienia dotacji dla organizacji zajęć sportowych z różnych

dyscyplin sportu na poziomie amatorskim dla wszystkich mieszkańców Siedlec bez

względu na płeć, wiek, sprawność fizyczną.

Apel poparło jedenaście siedleckich organizacji pozarządowych!

 


Stowarzyszenie wystąpiło z tą inicjatywą na podstawie Statutu, po konsultacjach z innymi organizacjami pozarządowymi, dziećmi i młodzieżą zainteresowaną udziałem w zajęciach sportowych.


Podstawa statutowa;

ROZDZIAŁU I - POSTANOWIENIA OGÓLNE, Pkt2. oraz ROZDZIAŁU II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA, Pkt12.

 

 

Powyższe działanie zostało powtórzone również w ramach ogłoszonych przez Miasto Siedlce konsultacji społecznych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i zlecanymi im zadaniami publicznymi - /odpowiednie pismo zostało złożone w dniu 26.10.2010 r/.

Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi na apel.

Przedstawiamy Państwu poniżej kopie obu pism z poparciem organizacji pozarządowych.