W ciągu ponad trzech lat działalności Stowarzyszenie „Prometeusz” zorganizowało ze środków finansowych budżetu Miasta Siedlce jedenaście turnusów obozów stacjonarnych.

Były to:s

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie wakacji 2008 r /SP Nr 11, boisko „Elektryk”/

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie ferii zimowych 2009 r /PG Nr 3/

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie wakacji 2009 r /ZSP Nr 3 „Orlik”/

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie ferii zimowych 2010 r /SP Nr 10/

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie wakacji 2010 r /PG Nr 4 „Orlik”/

- turnus obozu stacjonarnego w okresie ferii zimowych 2011 r /SP Nr 10/

- turnus obozu stacjonarnego w okresie wakacji 2011 r 01-14.07.2011 /PG Nr 4 „Orlik”/

- turnus obozu stacjonarnego w okresie ferii zimowych 2012 r /SP Nr 10/

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie wakacji lipiec 2012 r /PG Nr 4 „Orlik”/

 

Uczestnicy I turnusu zajęć sportowych w okresie 01-14.07.2011 r. - boisko "Orlik", PG 4 ul. Pescantina 2:

Mateusz Majkowski, Julia Jaszczuk, Weronika Antosiewicz, Kamila Rybczyńska, Andżelika Antosiewicz, Piotr Świętoński, Julia Sprzączak, Kinga Sprzączak, Bartłomiej Kot, Ola Sprzączak, Marcin Michalak, Konrad Izdebski, Michał Filipek, Norbert Ziemkiewicz, Karol Filipek, Tomasz Filipek, Grzegorz Skiermunt, Jakub Naumow, Piotr Gmitrzak, Albert Gmitrzak, Grzegorz Gmitrzak, Gabriela Bajek, Karolina Wasiak, Piotr Muszyński, Kamil Muszyński, Dominik Zdanowski, Jakub Adamczyk, Jan Borkowski, Hubert Brodacki, Wiktoria Kalicka.

Przedstawiamy wyniki rozegranych podczas przebiegu obozu turniejów:

Łucznictwo - starsi - I miejsce Tomasz Filipek, II miejsce Klaudia Siemińska, III miejsce Bartek Kot

młodsi - I miejsce Karol Filipek, II miejsce Grzegorz Skiermunt, Michał Filipek.

Piłkarzyki stołowe - I miejsce Piotr Świętoński, II miejsce Karol Filipek, III miejsce Grzegorz Skiermunt

Ringo - I miejsce Wiktoria Kalicka, II miejsce Paweł Kot, III miejsce Tomasz Filipek

Cymbergaj - I miejsce Grzegorz Gmitrzak, II miejsce Julia Sprzączak, III miejsce Konrad Izdebski & Grzegorz Skiermunt

Boccia - I miejsce Piotr Świętoński, II miejsce Michał Filipek, III miejsce Karol Filipek

Rzuty karne I - I miejsce Karol Filipek & Grzegorz Skiermunt, II miejsce Konrad Izdebski, III miejsce Piotr Świętoński

Rzuty karne II - I miejsce Tomasz Filipek, II miejsce Karol Filipek, III miejsce Grzegorz Gmitrzak.

 

 

- turnus obozu stacjonarnego w okresie wakacji 2011 r 16-29.07.2011 /PG Nr 4 „Orlik”/

Uczestnicy II turnusu zajęć sportowych w okresie 01-14.07.2011 r. -boisko "Orlik", PG 4 ul. Pescantina 2:

Mateusz Majkowski,  Kamila Rybczyńska,  Piotr Świętoński, Julia Sprzączak, Kinga Sprzączak, Bartłomiej Kot, Ola Sprzączak, Marcin Michalak, Konrad Izdebski,  Grzegorz Skiermunt,  Piotr Gmitrzak,  Grzegorz Gmitrzak,  Karolina Wasiak, Piotr Muszyński,  Dominik Zdanowski, Dominik Adamczyk, Wiktoria Kalicka, Agnieszka Skiermunt, Paulina Wasielwska, Dawid Jasiński, Jan Krasuski, Łucja Pastor, Katarzyna Brodzik, Klaudia Brodzik, Gabriel Brodzik, Cezary Świercz, Norbert Pluchrat, Daniel Protasiuk, Krzysztof Pastor, Bartek Bielak, Jakub Wymiatał, Marta Skiermunt, Dominik Adamczyk, Rafał Twarowski, Kamil Zembrzuski, Piotr Sacharczuk, Bartek Adamczyk, Dominik Kozłowski.

Przedstawiamy wyniki rozegranych podczas przebiegu obozu turniejów:

Cymbergaj - I miejsce Bartek Kot, II miejsce Paulina Wasielewska, III miejsce Piotr Świętoński

Rzuty karne I - I miejsce Cezary Świercz, II miejsce Piotr Świętoński, III miejsce Bartek Kot

Rzuty karne II - I miejsce Karolina Wasiak, II miejsce Rafał Twarowski, III miejsce Dominik.

Ringo - I miejsce Piotr Świętoński, II miejsce Bartek Kot, III miejsce Konrad Izdebski.

 

 

 

We wszystkich obozach brało udział ok. 200 dzieci /w okresie ferii zimowych/, ok. 300 dzieci /w okresie wakacji/ co łącznie daje ok. 500 dzieci.

Obozy odbywały się dzięki uprzejmości dyrekcji siedleckich szkół i zarządców siedleckich „Orlików” dzięki udostępnieniu swoich obiektów.