Przedstawiamy Państwu plany Stowarzyszenia związane z rozwojem sekcji sportowych i zajęć, oraz plan wybudowania w przyszłości obiektów sportowych z przeznaczeniem do uprawiania sportu na poziomie amatorskim.

 

Informacje o sekcjach znajdą Państwo w zakładce Planowane sekcje sportowe, informacje o budowie w przyszłości obiektów sportowych z przeznaczeniem do uprawiania sportu na poziomie amatorskim znajdą Państwo w zakładce Budowa Ośrodka Sportu Amatorskiego Regionu Siedleckiego /OSA/.