Deklaracja misji:

Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce, Klub Sportowy „Prometeusz” jest polską organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju rekreacji sportowej, turystyki, promocji zdrowego trybu życia, rodziny.

Wierząc, że wspólnie możemy wiele – działamy na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym niepełnosprawnych.

Pomagamy również w realizacji zainteresowań związanych z kulturą, sztuką i szkolnictwem osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

niezależnie od ich sytuacji materialnej, rodzinnej i stanu zdrowia.

 

 

Prezentacje o Stowarzyszeniu: sekcje, obozy, turnieje, szkolenia, sprawozdania.


filmy, galerie zdjęć

 

 

 

filmy, galerie zdjęć

sprawozdania elektroniczne PDF, filmy, galerie zdjęć

Sprawozdanie I Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną I Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną galeria zdjęć
I Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną filmy I Turniej o Puchar Prometeusza galeria zdjęć
Sprawozdanie I Siedlecki Turniej Włączający 17.12.2011 Łucznictwo Boccia
I Siedlecki Turniej Włączający 17.12.2011 Łucznictwo Boccia galeria zdjęć

II Turniej Włączający 18.11.2012 Galeria Zdjęć

II Turniej Włączający 18.11.2012 - Filmy

Turniej Piłki Nożnej Węgrów 23.01.2013 - Galeria zdjęć Turniej Piłki Nożnej Węgrów 23.01.2013 - Filmy II Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektulaną - zdjęcia II Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektulaną - filmy
XIII Spartakiada Siemiatycze 2013 - Zdjęcia XIII Spartakiada Siemiatycze 2013 - Filmy X Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Warszawa 2013 - Zdjęcia X Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Warszawa 2013 - Filmy Mistrzostwa Mazowsza w LA Otwock 2013 - Zdjęcia Mistrzostwa Mazowsza w LA Otwock 2013 - Filmy

 

 

filmy, galerie zdjęć

 

Galeria zdjęć - Cisie Zagródzie 13.05.2010 Spotkanie informacyjne łucznictwo w Domu Studenta Nr 4 UP-H 16.12.2010 Szkolenie na Jachcie Stowarzyszenia
Szkolenie Żeglarskie 2012 - Galeria zdjęć Szkolenie Żeglarskie 2012 - Filmy

 

 

filmy, galerie zdjęć

 

Galeria zdjęć - Targi Rolnicze 2012
Filmy - Targi Rolnicze 2012
Galeria zdjęć - Jarmark Św. Stanisława 2012

 

 

filmy, galerie zdjęć