Przedstawiamy Państwu sprawozdania z całego okresu działalności Stowarzyszenia. 

Są to:

sprawozdania merytoryczne, finansowe, informacje dodatkowe do sprawozdań finansowych oraz rozliczenie dotacji w formie pism od instytucji zlecających realizację zadań o przyjęciu i rozliczeniu przyznawanych dotacji. 

Przedstawiamy je za następujące okresy rozrachunkowe: Rok 2008, Rok 2009, Rok 2010.