Przedstawiamy Państwu pisma poświadczające przyjęcie sprawozdań i rozliczenie dotacji wszystkich zadań publicznych realizowanych przez Stowarzyszenie „Prometeusz”.