Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /pliki do pobrania/ za 2010 rok:

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2010 Odpisy uchwał Zarządu za 2010

2.
Uchwały Zarządu w 2010

3.
Wprowadzenie informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010

4.
Sprawozdanie finansowe za 2010

5. Dokumenty WZC do sprawozdania za 2010 Protokół Lista członków Uchwały WZC.

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok:


Sprawozdanie finansowe za 2010 rok:

STOWARZYSZENIE ”PROMETEUSZ” Siedlce ZAPALMY PROMYK NADZIEI. Klub Sportowy „PROMETEUSZ” - działania w 2010 r.

1. Grupy szkoleniowe w 2010 r. :

 • rocznik 2001/2003 chłopców piłka nożna – własny nabór - zajęcia odbywały się w SP Nr 10 w Siedlcach przy ul. Mazurskiej 10 oraz w SP Nr 12 przy ul. Unitów Podlaskich 16, na terenie „Orlika” przy ul. Pescantina 2 – PG Nr 4,kontynuacja szkolenia z roku 2008 i 2009 / w roku 2010 na skutek nieudzielania dotacji na grupę przez Miasto Siedlce poza systemem miejskich dotacji /.
 • dziewczęta rocznik 1997/1998 piłka nożna - własny nabór - reaktywowana od 01.05.2009 – szkolenie odbywało się w SP Nr 12 przy ul. Unitów Podlaskich 16, na terenie „Orlika” przy ul. Pescantina 2 – PG Nr 4, / w roku 2010 na skutek nieudzielania dotacji na grupę przez Miasto Siedlce poza systemem miejskich dotacji /.
 • piłka nożna seniorów - od maja 2010 r.  Ponad dwudziestoosobowa grupa amatorów trenowała na terenie kompleksu „Orlika” w Strzale w miesiącach maj-październik 2010 r., następnie w SP w Białkach w okresie październik 2010 r. - grudzień 2010 r. / poza systemem miejskich dotacji /.
 • Organizacja przez integracyjną sekcję łuczniczą „Herakles” turniejów łuczniczych i strzelań szkoleniowych podczas wakacji i ferii zimowych 2010 r. / poza systemem miejskich dotacji /.
 • Organizacja przez sekcję żeglarską „Grocik”, pływania na jachcie regatowym – Zalew (wakacje lipiec 2010 r.) - / poza systemem miejskich dotacji /.

2. Bieżąca działalność Klubu:

Obecnie w KS „Prometeusz” prowadzone są zajęcia szkoleniowe z piłki nożnej chłopców i dziewcząt,  trwa proces organizowania  i naborów do nowych następujących sekcji powołanych przez Zarząd; sekcji żeglarskiej i łuczniczej. Zarząd podjął działania mające na celu zabezpieczenie sprzętu, instruktorów, obiektów oraz finansów niezbędnych dla funkcjonowania wymienionych nowych sekcji.

Klub przygotowuje dokumentację niezbędną do udziału w ogłaszanych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego.

3. Konkursy ofert – zrealizowane zadania publiczne w 2010 r.:

 • obóz stacjonarny I i II turnus ferie zimowe 2010 r. z funduszu rekreacja     i wypoczynek w okresie ferii zimowych / kwota dotacji 2x2000zł / - z budżetu Miasta Siedlce
 • obóz stacjonarny I i II turnus wakacje – lipiec 2010 r. /kwota dotacji 6000zł i 5000zł/ z budżetu Miasta Siedlce
 • zajęcia pozalekcyjne - Program sportowy  – „Wolny czas bez używek” w terminie 02.05.2010 - 28.10.2010 - Zarząd Województwa Mazowieckiego /kwota dotacji 20 000zł/.

4. Sekcje w Klubie / funkcjonujące i w trakcie tworzenia/:

 • Piłka nożna chłopców „Tytan” - rocznik 1996/98, 2001
 • Piłka nożna dziewcząt „Amazonki” – grupa szkoła podstawowa
 • Sekcja żeglarska „Grocik” / w trakcie uruchamiania /
 • Integracyjna Sekcja Łucznicza „Herakles” / w trakcie uruchamiania /

5. Inicjatywy Klubu „Prometeusz” w 2010 r:

 • Propozycja wprowadzenia do systemu dotacji Miasta Siedlce zadania publicznego „Całoroczne amatorskie zajęcia sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych”- w trakcie, oraz propozycja /w ramach konsultacji społecznych/ wprowadzenia przykładem rozwiązań stosowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2010 r. możliwości uzupełnienia braków formalnych:
  Terminy i tryb wyboru ofert – dodać: Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników (decyduje data wpływu do sekretariatu):                                                                          - uzupełnienia braków formalnych – wyłącznie w zakresie brakujących załączników, podpisów, potwierdzeń za zgodność z oryginałem. Załatwione negatywnie.

6. Plany rozwoju:

 • Rozwój poszczególnych sekcji w odpowiedzi na zapotrzebowanie dzieci   i młodzieży celem objęcia zajęciami szkoleniowo-rekreacyjnymi możliwie największej grupy dzieci i młodzieży.
 • Zmierzanie ku bezpłatnemu uczestnictwu dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych.
 • Uruchomienie akcji budowy Ośrodka Sportu Amatorskiego
 • Podjęcie współpracy z Klubami i Stowarzyszeniami oraz Fundacjami realizujące podobne zadania w celu stworzenia systemu rywalizacji sportowej i współpracy turystyczno-rekreacyjnej.
 • Tworzenie zaplecza sprzętowego, bazy i kadry instruktorskiej potrzebnej dla funkcjonowania poszczególnych sekcji.
 • Udział w konkursach na realizację zadań publicznych i ich realizacja na możliwie najwyższym poziomie sportowo-wychowawczym.
 • Rozwijanie działalności gospodarczej celem pozyskiwania środków na cele statutowe.
 • Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej celem pozyskiwania środków na cele statutowe z wpływów z odpisów z 1%.

7. Fundusze i finanse Stowarzyszenia i Klubu w 2010 r.:

Źródła finansowania:

 • Środki z dotacji na realizację zadań publicznych zlecanych przez Miasto Siedlce organizacjom pozarządowym.
 • Ministerstwo sportu i Turystyki.
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego
 • Wpływy z 1%
 • Firmy wspierające - środki pozyskane od sponsorów.
 • Wpłaty, darowizny od rodziców.
 • Stowarzyszenie w 2010 r nie przeprowadzało zbiórek publicznych, pomimo posiadanych odpowiednich zezwoleń.

8. Władze STOWARZYSZENIA ”PROMETEUSZ”.

Zarząd Stowarzyszenia:

Dariusz Skiermunt - prezes Zarządu

Janusz Kaszubowski - wiceprezes Zarządu

Urszula Skiermunt - skarbnik

Marek Mielecki - członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Marian Pawlak - przewodniczący

Ewa Kaszubowska - wiceprzewodnicząca

Krzysztof Ambroziak – członek