Pliki do pobrania:

1. Bilans za rok 2011

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za 2011

3. Rachunek zysków i strat za 2011

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011

 

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 r.

 

I. Dane stowarzyszenia:

pełna nazwa;

Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce - zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy "Prometeusz".

1. Zarejestrowane w dniu 29.11.2007  przez Prezydenta Miasta Siedlce pod nr 47 w Ewidencji

Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.

2. zarejestrowane w KRS

dnia 05.03.2010 r. pod numerem KRS: 0000349261

w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 05.03.2010 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS, status Organizacji Pożytku Publicznego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców jako stowarzyszenie mogące prowadzić działalność gospodarczą, w kwietniu 2010 r. /ok.20.04.2010/ po wpisaniu na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stowarzyszenie może pozyskiwać odpisy z 1%.

Siedziba:

Biuro i dres do korespondencji:

08-110 Siedlce, ul.Daszyńskiego 33/18,

adres siedziby- Opole Stare, ul. Wesoła 32.

województwo mazowieckie powiat siedlecki gmina Siedlce

nr telefonu 517 729 485, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.prometeuszsks.pl

3. Nr NIP 821-25-13-033, Nr REGON 141206904

4. Nazwa banku i numer posiadanego rachunku bankowego wnioskodawcy:

BGZ S.A. Oddział Operacyjny w Siedlcach 64 2030 0045 1110 0000 0145 5020

 

II. Władze Stowarzyszenia

1. Zarząd Stowarzyszenia „Prometeusz”-zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy „Prometeusz”:

DARIUSZ SKIERMUNT - prezes Zarządu

JANUSZ KASZUBOWSKI – wiceprezes

URSZULA SKIERMUNT - skarbnik

MAREK MIELECKI – członek Zarządu

2. Komisja Rewizyjna:

Marian Pawlak – przewodniczący

Ewa Kaszubowska - wiceprzewodnicząca

Krzysztof Ambroziak – członek

 

III. Zrealizowane zadania publiczne w 2011 r.:

 • obóz stacjonarny  ferie zimowe 2011 r. z funduszu rekreacja i wypoczynek w okresie ferii zimowych / kwota dotacji 4500zł - UM Siedlce/
 • szkolenie sportowe chłopców kwiecień-czerwiec 2011 r. - Gmina Siedlce / kwota dotacji 2000zł/
 • obóz stacjonarny I i II turnus wakacje – lipiec 2011 r. / kwota dotacji 10000zł/
 • dwa spływy kajakowe w okresie lipiec-sierpień 2011 r. - UM Siedlce / kwota dotacji 5000zł/
 • Turniej Piłki Nożnej o Puchar "Prometeusza" 08.10.2011 r. - /UM Siedlce - kwota dotacji 1000zł
 • I Siedlecki Turniej Włączający Siedlce 2011 - 17.12.2011 r. - /UM Siedlce - kwota dotacji 3000zł
 • zajęcia pozalekcyjne - piłka nożna chłopców rocznik 2001 i młodsi / ze środków własnych - brak możliwości pozyskiwania dotacji na zajęcia amatorskie z powodu braku takiego zadania w konkursach ogłaszanych przez Miasto Siedlce - koszt realizacji 7 000zł/
 • zajęcia pozalekcyjne - nauka pływania - SP, Gimnazja / ze środków własnych - brak możliwości pozyskiwania dotacji na zajęcia amatorskie z powodu braku takiego zadania w konkursach ogłaszanych przez Miasto Siedlce - koszt realizacji 2 500zł/ - wsparcie ze strony Miasta Siedlce w postaci bezpłatnego udostępnienia obiektu do realizacji programu nauki pływania.
 • pokazy i turnieje łucznicze

 

IV. Sekcje w Klubie: / funkcjonujące i w trakcie tworzenia/:

 • Piłka nożna chłopców „Tytan” - rocznik 2001
 • Piłka nożna dziewcząt „Amazonki” – / obecnie  zawieszona/
 • Sekcja żeglarska „Grocik”
 • Integracyjna Sekcja Łucznicza „Herakles”
 • sekcja pływacka "Żabka"
 • sekcja turystyki rowerowej /w trakcie uruchamiania/

V. Inicjatywy Klubu „Prometeusz” w 2011 r.:

 • Propozycja wprowadzenia do systemu dotacji Miasta Siedlce zadania publicznego „Całoroczne amatorskie zajęcia sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych”- Komisja sportu Rady Miasta Siedlce /czerwiec 2011/.
 • Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi planów współpracy na 2012 r. - propozycje własne Stowarzyszenia do dodania do zadań szczegółowych - Gmina Siedlce /wrzesień 2011/.
 • Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi planów współpracy na 2012 r. - propozycje własne Stowarzyszenia do dodania do zadań szczegółowych - Starostwo Powiatowe w Siedlcach /wrzesień 2011/.