Pliki do pobrania:

1. Bilans za rok 2013

2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za 2013

3. Rachunek zysków i strat za 2013

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013

5. Sprawozdanie merytoryczne za 2013

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 r.

I. Dane stowarzyszenia:

Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce - zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy "Prometeusz".

1. Zarejestrowane w dniu 29.11.2007 przez Prezydenta Miasta Siedlce pod nr 47 w Ewidencji

Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej.

2. zarejestrowane w KRS

dnia 05.03.2010 r. pod numerem KRS: 0000349261

w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 05.03.2010 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS, status Organizacji Pożytku Publicznego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców jako stowarzyszenie mogące prowadzić działalność gospodarczą, w kwietniu 2010 r. /ok.20.04.2010/ po wpisaniu na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stowarzyszenie może pozyskiwać odpisy z 1%.

Siedziba:

Biuro i dres do korespondencji:

08-110 Siedlce, ul. Daszyńskiego 33/18,

adres siedziby- Opole Stare, ul. Wesoła 32.

województwo mazowieckie powiat siedlecki gmina Siedlce

nr telefonu 517 729 485 , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.prometeuszsks.pl

3. Nr NIP 821-25-13-033, Nr REGON 141206904

4. Nazwa banku i numer posiadanego rachunku bankowego wnioskodawcy:

BGZ S.A. Oddział Operacyjny w Siedlcach 64 2030 0045 1110 0000 0145 5020

II. Władze Stowarzyszenia

1. Zarząd Stowarzyszenia „Prometeusz”-zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy „Prometeusz”:

DARIUSZ SKIERMUNT - prezes Zarządu

JANUSZ KASZUBOWSKI – wiceprezes

URSZULA SKIERMUNT – skarbnik

MAREK MIELECKI – członek Zarządu

2. Komisja Rewizyjna:

Marian Pawlak – przewodniczący

Ewa Kaszubowska - wiceprzewodnicząca

Krzysztof Ambroziak – członek

 

Zrealizowane zadania publiczne w 2013 roku:

1. II Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną &Mistrzostwa Mazowsza Siedlce 09.04 2013 r.- /UM Siedlce / - Zadanie: Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych

kwota dotacji 1000zł.

22. Spływy kajakowe - w dniach 10-11.07.2013 r. odbył się spływ kajakowy na trasie Chodów - Jarnice "Sowia Góra", w dniach 8-9 sierpnia odbył się spływ kajakowy po rzece Liwiec.

/ UM Siedlce - kwota dotacji 2000zł/.

3. Mityng Pływacki Osób z Niepełnosprawnością intelektualną 10.09.2013 r. / UM Siedlce - kwota dotacji 1000zł/.

Zadanie: Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych

4. I Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  26.09.2013 r. - Siedlce Cup 2013.

Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 16.10.2013 r. Siedlce - 2013 /Zarząd Województwa Mazowieckiego- kwota dotacji 4000zł/

5. III Turniej Włączający Łucznictwo-Boccia 17.11.2013 - UM Siedlce / - kwota dotacji 1500zł/

6. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Promyk” marzec-grudzień 2013 - UM Siedlce / - kwota dotacji 43000zł/

Zadania własne:

1. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką – luty  –czerwiec

2013 r. –  grupa 15 osób.

2. Piłka nożna chłopców – rocznik 2001 i młodsi /zajęcia pozalekcyjne 2 razy w

tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2013 - do czerwca 2013.

3. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w

tygodniu/ 1 grupa 25 osób - 2013.

Wsparcie innych organizacji:

Wizyta zaprzyjaźnionego ze Stowarzyszeniem Św. Mikołaja w Ptaszkach w Domu Pomocy Społecznej w dniu 22.12.2013 r.