Statystyki

W ciągu siedmiulat działalności Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce - KS "Prometeusz"

zrealizowało bezpłatne dla uczestników następujące zadania:

 

w roku 2008;

1. Obóz stacjonarny lipiec 2008 r. – dwa turnusy po dwa tygodnie - / UM Siedlce /. Zadanie: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji. Kwota dotacji 5000zł i 4000zł.

2. Szkolenie całoroczne - grupy naborowe w 2008 r. – piłka nożna chłopcy (rocznik 2000-2001) - / UM Siedlce /. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .Szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) Zadanie: Piłka nożna mężczyzn. Kwota dotacji 3000zł.

3. Szkolenie całoroczne - grupy naborowe w 2008 r.   – piłka nożna dziewcząt (klasy III -VI szkoły podstawowe – poza systemem dotacji, realizowane samodzielnie przez Stowarzyszenie)


w roku 2009;

4. Obóz stacjonarny lipiec 2009 r. – dwa turnusy po dwa tygodnie - / UM Siedlce /. Zadanie: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji. Kwota dotacji 5000zł i 4000zł.

5. Obozy sportowe w okresie ferii zimowych styczeń 2009 r.- równolegle dwa turnusy w dwóch miejscach / UM Siedlce /. Kwota dotacji 3000zł i 3000zł.

6. Szkolenie całoroczne - grupy naborowe w 2009 r. – piłka nożna chłopcy (klasy I-III szkoły podstawowe) - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) / UM Siedlce /. Zadanie: Piłka nożna mężczyzn. Kwota dotacji 9000zł.

7. Szkolenie całoroczne - grupy naborowe w 2009 r. dziewczęta ( klasy III-VI szkół podstawowych) - / UM Siedlce / - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) - pozostałe dyscypliny sportu. Kwota dotacji 6000zł.

8. Szkolenie całoroczne - grupy naborowe w 2009 r. – piłka nożna chłopcy (klasy III -VI szkoły podstawowe – poza systemem dotacji, realizowane samodzielnie przez Stowarzyszenie).

w roku 2010;

9. Obozy sportowe w okresie ferii zimowych styczeń 2010 r.- równolegle dwa turnusy w dwóch miejscach w siedleckich szkołach podstawowych /UM Siedlce / - Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne). Kwota dotacji 2000zł i 2000zł.

10. Obozy sportowe w okresie wakacji lipiec 2010 r.-  dwa turnusy w terminach

02-14.07.2010 i 16-29.07.2010 /UM Siedlce / - Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji (formy stacjonarne). Kwota dotacji 6000zł i 5000zł.

11. Zadanie: Wspieranie i realizacja programów obejmujących organizację czasu wolnego - bez używek (np. programy sportowe, rekreacyjne, kulturalne). Program sportowy  – „Wolny czas bez używek” w terminie 02.05.2010 - 28.10.2010 - /Zarząd Województwa Mazowieckiego/.

Kwota dotacji 20 000zł.


w roku 2011;

12. Obozy sportowe w okresie ferii zimowych luty 2011 r.- jeden /UM Siedlce / - Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne). Kwota dotacji 4500zł.

13. Szkolenie sportowe chłopców kwiecień-czerwiec 2011 r. - Gmina Siedlce / kwota dotacji 2000zł/

14. Obóz stacjonarny I i II turnus wakacje – lipiec 2011 r. / UM Siedlce - kwota dotacji 10000zł/

15. Spływy kajakowe w okresie lipiec-sierpień 2011 r. - UM Siedlce / kwota dotacji 5000zł/

16. Turniej Piłki Nożnej o Puchar "Prometeusza" 08.10.2011 r. - /UM Siedlce - kwota

dotacji 1000zł

17. I Siedlecki Turniej Włączający Siedlce 2011 - 17.12.2011 r. - /UM Siedlce - kwota

dotacji 3000zł


w roku 2012;

18. Obóz sportowy w okresie ferii zimowych styczeń 2012 r.- /UM Siedlce / - Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne).

kwota dotacji 3000zł.

19. Obóz stacjonarny I i II turnus wakacje – lipiec 2012 r. / UM Siedlce - kwota dotacji 10000zł/.

20. Zadanie: Wspieranie i realizacja programów obejmujących organizację czasu wolnego - bez używek (np. programy sportowe, rekreacyjne, kulturalne). Program sportowy  – „Wolny czas bez używek” – nauka pływania /dwie grupy/, piłka nożna /trzy grupy/, łucznictwo /jedna grupa/, pływania na jachtach żaglowych /jedna grupa/, w terminie 01.05.2012 - 31.11.2012 - /Zarząd Województwa Mazowieckiego/ - kwota dotacji 25000zł/.

21. Organizacja wypoczynku w okresie wakacji – lipiec 2012 r. - kwota dotacji 4000zł

22.Spływ kajakowy w okresie sierpień 2012 r. - UM Siedlce / - kwota dotacji 2000zł/

23. I Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną -  Siedlce 2012 - 17.10.2012 r. - /UM Siedlce - kwota dotacji 1500zł

24. II Siedlecki Turniej Włączający Siedlce 2012 - 18.11.2012 r. - /UM Siedlce - kwota

dotacji 2000zł.

25. Wydanie Foldera Organizacji Pozarządowych - Siedlce 2012. marzec – grudzień 2012 r.- /UM Siedlce - kwota dotacji 10000zł.

 

w roku 2013;

26. II Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną &Mistrzostwa Mazowsza Siedlce 09.04 2013 r.- /UM Siedlce / - Zadanie: Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych

kwota dotacji 1000zł.

27. Spływy kajakowe - w dniach 10-11.07.2013 r. odbył się spływ kajakowy na trasie Chodów - Jarnice "Sowia Góra", w dniach 8-9 sierpnia odbył się spływ kajakowy po rzece Liwiec.

/ UM Siedlce - kwota dotacji 2000zł/.

28. Mityng Pływacki Osób z Niepełnosprawnością intelektualną 10.09.2013 r. / UM Siedlce - kwota dotacji 1000zł/.

Zadanie: Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych

29. I Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  26.09.2013 r. - Siedlce Cup 2013.

Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 16.10.2013 r. Siedlce - 2013 /Zarząd Województwa Mazowieckiego- kwota dotacji 4000zł/

30. III Turniej Włączający Łucznictwo-Boccia 17.11.2013 - UM Siedlce / - kwota dotacji 1500zł/

31. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej 03-12.2013 r. - UM Siedlce / - kwota dotacji 43000zł/

 

w roku 2014;

32. III Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Siedlce 09.04 2014 r.- /UM Siedlce / - kwota dotacji 1000zł.

33. Obóz stacjonarny I i II turnus wakacje – profilaktyka -  lipiec 2014 r. / UM Siedlce - kwota dotacji 10000zł/.

34. Spływ kajakowy  18-19 sierpień 2014 r. - UM Siedlce / - kwota dotacji 2000zł/

35Rajdy Rowerowe 26 lipiec 2014 i 30 sierpień 2014 r. - UM Siedlce / - kwota dotacji 1000zł/

36. Pozalekcyjne zajęcia całoroczne – profilaktyka -  luty-grudzień 2014 r. - w trakcie realizacji / UM Siedlce - kwota dotacji 10000zł/.

 

Zadania zrealizowane ze środków własnych Stowarzyszenia:

1. Piłka nożna chłopców – rocznik 1996-9 /zajęcia pozalekcyjne 2 razy w tygodniu/ 1

grupa 20 osób w roku 2008 i 2009.

2. Piłka nożna dziewcząt –szkoła podstawowa /zajęcia pozalekcyjne 2 razy w tygodniu/

1 grupa 20 osób w roku 2010 i 2011.

3. Piłka nożna chłopców – rocznik 2001 i młodsi /zajęcia pozalekcyjne 3 razy w

tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2011.

4. Piłka nożna seniorów – /zajęcia raz w tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2011.

5. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką - wrzesień – grudzień

2011 r. – grupa 15 osób.

6. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką - luty – czerwiec 2012 r. –

grupa 15 osób.

7. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką – październik  –grudzień

2012 r. –  grupa 15 osób.

8. Piłka nożna chłopców – rocznik 2001 i młodsi /zajęcia pozalekcyjne 2 razy w

tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2012.

9. Piłka nożna seniorów – /zajęcia raz w tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2012.

10. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką – luty  –czerwiec

2013 r. –  grupa 15 osób.

11. Piłka nożna chłopców – rocznik 2001 i młodsi /zajęcia pozalekcyjne 2 razy w

tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2013 - do czerwca 2013.

12. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w

tygodniu/ 1 grupa 25 osób - 2013.

13. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką – luty  –czerwiec

2014 r. –  grupa 15 osób.


Pisma potwierdzające przyjęcie sprawozdań i rozliczenie dotacji opublikowane są na stronie www.prometeuszsks.pl w zakładce Sprawozdania z działalności / Rozliczenie dotacji.

 

Obozy:

W ciągu pięciu lat działalności Stowarzyszenie „Prometeusz” zorganizowało ze środków finansowych

budżetu Miasta Siedlce siedemnaście turnusów obozów stacjonarnych.

Były to:

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie wakacji 2008 r /SP Nr 11, boisko „Elektryk”/

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie ferii zimowych 2009 r /PG Nr 3/

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie wakacji 2009 r /ZSP Nr 3 „Orlik”/

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie ferii zimowych 2010 r /SP Nr 10/

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie wakacji 2010 r /PG Nr 4 „Orlik”/

- turnus obozu stacjonarnego w okresie ferii zimowych 2011 r /SP Nr 10/

- turnus obozu stacjonarnego w okresie wakacji 2011 r 01-14.07.2011 /PG Nr 4 „Orlik”/

- turnus obozu stacjonarnego w okresie ferii zimowych 2012 r /SP Nr 10/

- dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie wakacji lipiec 2012 r /PG Nr 4 „Orlik”/

dwa turnusy obozu stacjonarnego w okresie wakacji lipiec 2014 r /Stanica, Park Wodny, Zalew- żeglarstwo, kręgielnie//

 

We wszystkich obozach brało udział ok. 260 dzieci /w okresie ferii zimowych/, ok. 300 dzieci /w okresie wakacji/ co łącznie daje ok. 560 dzieci.

 

Turnieje:

1. W dniu 08.10.2011 r. Stowarzyszenie zorganizowało I Turniej o Puchar "Prometeusza" w miejscowości Strzała

2. W dniu 17.12.2011 r. w Siedlcach Stowarzyszenie zorganizowało I Siedlecki Turniej Włączający Łucznictwo-Boccia.

3. Stowarzyszenie zorganizowało I Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną -  Siedlce 2012 - 17.10.2012 r

4. Stowarzyszenie zorganizowało II Siedlecki Turniej Włączający Siedlce 2012 - 18.11.2012 r.

brało w nich udział ok. 260 dzieci, młodzieży i dorosłych w tym osoby niepełnosprawne.

5. Stowarzyszenie zorganizowało 26. II Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną &Mistrzostwa Mazowsza Siedlce 09.04 2013 r.

6. Stowarzyszenie zorganizowało I Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  26.09.2013 r. - Siedlce Cup 2013.

7. Stowarzyszenie zorganizowało Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 16.10.2013 r. Siedlce - 2013

8. Stowarzyszenie zorganizowało III Turniej Włączający Łucznictwo-Boccia 17.11.2013

9. Stowarzyszenie zorganizowało III Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Siedlce 09.04 2014 r.


Szkolenia:

1. W roku 2012 Stowarzyszenie zorganizowało pierwszy na terenie Siedlec kurs żeglarski na  patent ISSA ‘Inland skipper’ pod egidą szkoły Extreme Planet.

Uprawnienia żeglarskie podczas pierwszego szkolenia zdobyło piętnaście osób.

2. W roku 2014 Stowarzyszenie zorganizowało drugi na terenie Siedlec kurs żeglarski na  patent ISSA ‘Inland skipper’.

Uprawnienia żeglarskie podczas drugiego szkolenia zdobyło siedemnaście osób.

 

Stowarzyszenie "Prometeusz" na podstawie zapisów statutowych i w miarę swoich możliwości technicznych, organizacyjnych

i finansowych wspiera działania innych organizacji, grup społecznych i osób potrzebujących.

Oto pierwsze przykłady realizacji tych działań:

1/ Stowarzyszenie wsparło orgamizacją strzelań łuczniczych Zlot ZHP w PG3 w dniu 13.09.2014 r.

2/ Stowarzyszenie wsparło udostępnieniem nagłośnienia i obecnością żeglarzy organizację

ogólnoeuropejskiego wejścia do wody Big Jump w dniu 13.07.2014 r. Zalew Nad "Muchawką",

3/ organizacją strzelań łuczniczych i gry w boccię w dniu 09.07.2014 na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcachpodczas uroczystości - "Jesteśmy różni -  Jesteśmy równi."

4/ Stowarzyszenie wsparło organizację koncertu hip-hop grupy siedleckiej młodzieży

w dniu 06.06.2014 r. Klub Pe-ha,

5/ Stowarzyszenie udostępniło sprzęt sportowy do dyscypliny boccia pensionariuszom "Domu Nad Stawami" w Siedlcach,

6/ W dniu 25.01.2014 przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wsparli obsługą video i fotograficzną

organizację choinki dla dzieci z terenu miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.

7/ W dniu 06.01.2014 r. Przedstawiciele Stowarzyszenia "Prometeusz" wnieśli swój symboliczny wkład

w organizację wspaniałej imprezy jaką był  Orszak Trzech Króli,

8/ Wizyta zaprzyjaźnionego ze Stowarzyszeniem Św. Mikołaja w Ptaszkach w Domu Pomocy Społecznej w dniu 22.12.2013 r.

9/ Festyn rodzinny Broszków 2012 r. - strzelania łucznicze.

10/ Zajęcia piłka nożna w SP Broszków 2012 r.

11/ Zajęcia z łucznictwa w SP Broszków 2012 r.

12/ Wsparcie PG Wodynie - zakup kompletu strojów do siatkówki dla grupy dziewcząt 2011 r.

13/ Wsparcie indywidualne uzdolnionej plastycznie uczestniczki zajęć plastycznych - zakup kompletu farb 2011 r.

14/ W dniu 02.06.2011 r. Stowarzyszenie "Prometeusz" w ramach współpracy z CKiRON UP-H i Stowarzyszeniem "Hefajstos"

zorganizowało w ramach Dni Integracji przy ul. Żytniej bezpłatne strzelania łucznicze dla studentów i gości.

15/ W miesiącu maj-czerwiec 2011 r. Stowarzyszenie "Prometeusz" w ramach współpracy z CKiRON UP-H i Stowarzyszeniem "Hefajstos"

udostępniło bezpłatnie studentom niepełnosprawnym zestaw do unihokeja.

 

Pisma poświadczające wykonanie wymienionych działań są opublikowane na stronie Stowarzyszenia "Prometeusz" w dziale Inne

na podstronie Wspieramy innych.