Zajęcia w świetlicy są finansowane przez Miasto Siedlce.

i Stowarzyszenie "Prometeusz" Siedlce.

 

Lista uczestników zajęć w świetlicy środowiskowej „Promyk” w roku 2015 r.

/stan na dzień 20 stycznia/:

Hubert  Szubiński, Wiktora Guz, Kamil Osipowicz, Weronika Grabowska, Julia Ilczuk, Anna Walerczak, Jan Walerczak, Adrian Ługowski, Zuzanna Prokurat, Alan Ługowski,

Mateusz Prokurat, Hubert Burgs, Sylwia Gdak, Aleksander Burgs, Kacper  Świątek, Alicja Świątek.