Dziękujemy darczyńcy za wsparcie świetlicy w postaci materiałów szkolnych, plastycznych itp.

Dzięki tej pomocy dzieci będą mogły przez dłuższy czas rysować, malować, wycinać itd.


Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.