Deklaracja misji:

Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce, Klub Sportowy „Prometeusz” jest polską organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju rekreacji sportowej, turystyki, promocji zdrowego trybu życia, rodziny.

Wierząc, że wspólnie możemy wiele – działamy na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym niepełnosprawnych.

Pomagamy również w realizacji zainteresowań związanych z kulturą, sztuką i szkolnictwem osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

niezależnie od ich sytuacji materialnej, rodzinnej i stanu zdrowia.

 

 

Stowarzyszenie "Prometeusz" na podstawie zapisów statutowych i w miarę swoich możliwości technicznych, organizacyjnych

i finansowych wspiera działania innych organizacji,grup społecznych i osób potrzebujących.

Oto pierwsze przykłady realizacji tych działań:

 

1/ Stowarzyszenie wsparło orgamizacją strzelań łuczniczych Zlot ZHP w PG3 w dniu 13.09.2014 r.

Zdjęcia

Fimy

 

2/ Stowarzyszenie wsparło udostępnieniem nagłośnienia i obecnością żeglarzy organizację

ogólnoeuropejskiego wejścia do wody Big Jump w dniu 13.07.2014 r. Zalew Nad "Muchawką"

Zdjęcia

Filmy


 

3/ Stowarzyszenie wsparło rganizacją strzelań łuczniczych i gry w boccię w dniu 09.07.2014 na terenie

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach podczas uroczystości "Jesteśmy różni - Jesteśmy równi."

 

 

4/ Stowarzyszenie wsparło organizację koncertu hip-hop grupy siedleckiej młodzieży

w dniu 06.06.2014 r. Klub Pe-ha:

Zdjęcia
Filmy


5/ Stowarzyszenie udostępniło sprzęt sportowy do dyscypliny boccia:

 

6/ W dniu 25.01.2014 przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wsparli obsługą video i fotograficzną

organizację choinki dla dzieci z terenu miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.

 

 

7/ W dniu 06.01.2014 r. Przedstawiciele Stowarzyszenia "Prometeusz" wnieśli swój symboliczny wkład

w organizację wspaniałej imprezy jaką był  Orszak Trzech Króli.

Zdjęcia

Filmy


8/ Wizyta zaprzyjaźnionego ze Stowarzyszeniem Św. Mikołaja w Ptaszkach w Domu Pomocy Społecznej w dniu 22.12.2013 r.

Zdjęcia

Filmy

 

 


9/ Festyn rodzinny Broszków 2012

 

10/ Zajęcia piłka nożna w SP Broszków

 


11/ Zajęcia z łucznictwa w SP Broszków

 

12/ Wsparcie PG Wodynie - zakup kompletu strojów do siatkówki dla grupy dziewcząt

Oto zakupione przez Stowarzyszenie stroje sportowe:

13/ Wsparcie indywidualne uzdolnionej plastycznie uczestniczki zajęć plastycznych  - zakup kompletu farb.

Komplet zakupionych farb przez Stowarzyszenie "Prometeusz" przekazany w ramach wsparcia.

 

14/ W dniu 02.06.2011 r. Stowarzyszenie "Prometeusz" w ramach współpracy z CKiRON UP-H

i Stowarzyszeniem "Hefajstos" zorganizowało w ramach Dni Integracji

przy ul. Żytniej bezpłatne strzelania łucznicze dla studentów i gości.

Strzelający mogli oddać cztery strzały, do wyniku liczone były trzy najlepsze - można było zdobyć max. 30 punktów.

Wyniki strzelania przedstawiają się następująco:

Marcin Wodniak 27/30, Konrad Kowieński 27/30, Dariusz Jakubczyk 25/30, Jarosław Wielebna 24/30, Paulina Krzesińska 23/30,

Michał Zawiszowski 23/30, Mieczysław Konasiuk 23/30, Grzegorz Jasiński 23/30, Anna Serafin 23/30, Małgorzata Mlejko 23/30,

Wojciech Bistuła 23/30, Eliza Olszewska 22/30, Arkadiusz Pieńkowski 22/30, Karol Gaj 22/30, Kinga Kruszewska 22/30,

Mateusz Macałka 22/30, Justyna Sokołowska 22/30, Kamil Och 22/30, Maciej Bombka 20/30, Justyna Omiljan 20/30,

Łukasz Kazimierczak 19/30, Oliwia Harke 19/30, Anna Terebun 19/30, Hubert Foruszewski 19/30, Daria Dawidczuk 19/30,

Karolina Juszczuk 19/30, Magdalena Kunn 19/30, Piotr Kruk 19/30, Andrzej Gilewski 19/30, Paweł Rafałko 19/30,

Karol Biernacki 19/30, Karol Zaczkiewicz 19/30, Rafał Muszyński 19/30, Karol Tomaszewski 18/30, Marcel Muszyński 18/30,

Michał Zalewski 17/30, Ewelina Paczuszka  17/30, Anna Kowalczyk 17/30, Magdalena Jakubek 17/30, Patryk Rozwadowski 17/30,

Joanna Pieńkowska 17/30, Patrycja Szot 16/30, Przemysław Lesiński 16/30, Ada Łopacińska 15/30, Monika Kiryluk 15/30,

Andżelika Paciorkowska 15/30, Paweł Bojanowski 15/30, Joanna Tarnowska 15/30, Marta Cisłak 14/30, Anna Szczepańska 12/30,

Daniel Kochanowski 11/30, Paulina Cisłak  11/30, Danuta Redo 10/30, Kornelia Kamińśka  9/30, Beata Kargul 8/30,

Tomasz Jankowski 7/30, Anita Tyszkiewicz 6/30, Mariusz Jeżman 4/30, Paulina Olszewska 2/30,

Mariusz Wrzosek 0/30, Małgorzata Wodniak 0/30.

Przedstawiamy Państwu kilka zdjęć z tej imprezy:

 

15/ W miesiącu maj-czerwiec 2011 r. Stowarzyszenie "Prometeusz" w ramach współpracy

z CKiRON UP-H i Stowarzyszeniem "Hefajstos"

udostępniło bezpłatnie studentom niepełnosprawnym zestaw do unihokeja.