Archiwum2021-08-19T19:34:33+00:00

Zadania zrealizowane  przez Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce od 2008 roku ze środków budżetu miasta Siedlce i środków własnych:

  1. Obóz stacjonarny lipiec 2008 r. – dwa turnusy po dwa tygodnie – / UM Siedlce /. Zadanie: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji. Kwota dotacji 5000zł i 4000zł.
  2. Szkolenie całoroczne – grupy naborowe w 2008 r.– piłka nożna chłopcy (rocznik 2000-2001) – / UM Siedlce /. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .Szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) Zadanie: Piłka nożna mężczyzn. Kwota dotacji 3000zł.
  3. Szkolenie całoroczne – grupy naborowe w 2008 r. – piłka nożna dziewcząt (klasy III -VI szkoły podstawowe – poza systemem dotacji, realizowane samodzielnie przez Stowarzyszenie).

  1. Obóz stacjonarny lipiec 2009 r. – dwa turnusy po dwa tygodnie – / UM Siedlce /. Zadanie: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji. Kwota dotacji 5000zł i 4000zł.
  2. Obozy sportowe w okresie ferii zimowych styczeń 2009 r.- równolegle dwa turnusy w dwóch miejscach / UM Siedlce /. Kwota dotacji 3000zł i 3000zł.
  3. Szkolenie całoroczne – grupy naborowe w 2009 r. – piłka nożna chłopcy (klasy I-III szkoły podstawowe) – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) / UM Siedlce /. Zadanie: Piłka nożna mężczyzn. Kwota dotacji 9000zł.
  4. Szkolenie całoroczne – grupy naborowe w 2009 r. dziewczęta ( klasy III-VI szkół podstawowych) – / UM Siedlce / – Szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) – pozostałe dyscypliny sportu. Kwota dotacji 6000zł.
  5. Szkolenie całoroczne – grupy naborowe w 2009 r. – piłka nożna chłopcy (klasy III -VI szkoły podstawowe – poza systemem dotacji, realizowane samodzielnie przez Stowarzyszenie).
  6. Obozy sportowe w okresie ferii zimowych styczeń 2010 r.- równolegle dwa turnusy w dwóch miejscach w siedleckich szkołach podstawowych /UM Siedlce / – Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne). Kwota dotacji 2000zł i 2000zł.
  7. Obozy sportowe w okresie wakacji lipiec 2010 r.- dwa turnusy w terminach 02-14.07.2010 i 16-29.07.2010 /UM Siedlce / – Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji (formy stacjonarne). Kwota dotacji 6000zł i 5000zł.
  8. Zadanie: Wspieranie i realizacja programów obejmujących organizację czasu wolnego – bez używek (np. programy sportowe, rekreacyjne, kulturalne). Program sportowy – „Wolny czas bez używek” w terminie 02.05.2010 – 28.10.2010 – /Zarząd Województwa Mazowieckiego/. Kwota dotacji 20 000zł.
  9. Obozy sportowe w okresie ferii zimowych luty 2011 r.- jeden /UM Siedlce / – Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne). Kwota dotacji 4500zł.
  10. Szkolenie sportowe chłopców kwiecień-czerwiec 2011 r. – Gmina Siedlce / kwota dotacji 2000zł/
  11. Obóz stacjonarny I i II turnus wakacje – lipiec 2011 r. / UM Siedlce – kwota dotacji 10000zł/
  12. Spływy kajakowe w okresie lipiec-sierpień 2011 r. – UM Siedlce / kwota dotacji 5000zł/
  13. Turniej Piłki Nożnej o Puchar „Prometeusza” 08.10.2011 r. – /UM Siedlce – kwota dotacji 1000zł
  14. I Siedlecki Turniej Włączający Siedlce 2011 – 17.12.2011 r. – /UM Siedlce – kwota dotacji 3000zł
  15. Obóz sportowy w okresie ferii zimowych styczeń 2012 r.- /UM Siedlce / – Zadanie: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne) kwota dotacji 3000zł.
  16. Obóz stacjonarny I i II turnus wakacje – lipiec 2012 r. / UM Siedlce – kwota dotacji 10000zł/.
  17. Zadanie: Wspieranie i realizacja programów obejmujących organizację czasu wolnego – bez używek (np. programy sportowe, rekreacyjne, kulturalne). Program sportowy – „Wolny czas bez używek” – nauka pływania /dwie grupy/, piłka nożna /trzy grupy/, łucznictwo /jedna grupa/, pływania na jachtach żaglowych /jedna grupa/, w terminie 01.05.2012 – 31.11.2012 – /Zarząd Województwa Mazowieckiego/ – kwota dotacji 25000zł/.
  18. Organizacja wypoczynku w okresie wakacji – lipiec 2012 r. – kwota dotacji 4000zł
  19. Spływ kajakowy w okresie sierpień 2012 r. – UM Siedlce / – kwota dotacji 2000zł/
  20. I Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Siedlce 2012 – 17.10.2012 r. – /UM Siedlce – kwota dotacji 1500zł
  21. II Siedlecki Turniej Włączający Siedlce 2012 – 18.11.2012 r. – /UM Siedlce – kwota dotacji 2000zł.
  22. Wydanie Foldera Organizacji Pozarządowych – Siedlce 2012. marzec – grudzień 2012 r.- /UM Siedlce – kwota dotacji 10000zł.
  23. II Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną &Mistrzostwa Mazowsza Siedlce 09.04 2013 r.- /UM Siedlce / – Zadanie: Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych kwota dotacji 1000zł.
  24. Spływy kajakowe – w dniach 10-11.07.2013 r. odbył się spływ kajakowy na trasie Chodów – Jarnice „Sowia Góra”, w dniach 8-9 sierpnia odbył się spływ kajakowy po rzece Liwiec / UM Siedlce – kwota dotacji 2000zł/.
  25. Mityng Pływacki Osób z Niepełnosprawnością intelektualną 10.09.2013 r. / UM Siedlce – kwota dotacji 1000zł/.Zadanie: Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych
  26. I Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  26.09.2013 r. – Siedlce Cup 2013.
  27. Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 16.10.2013 r. Siedlce – 2013 /Zarząd Województwa Mazowieckiego- kwota dotacji 4000zł/
  28. III Turniej Włączający Łucznictwo-Boccia 17.11.2013 – UM Siedlce / – kwota dotacji 1500zł/
  29. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Promyk” marzec-grudzień 2013 – UM Siedlce / – kwota dotacji 43000zł/
  30. Siedlecki Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną &Mistrzostwa Mazowsza Siedlce 17.03 2014 r.- /UM Siedlce
  31. Całoroczne zajęcia sportowe – profilaktyka antyalkoholowa 2014 UM Siedlce /kwota dotacji- 10000zł/.
  32. Obozy sportowe w miejscu zamieszkania – dwa turnusy lipiec 2014 – UM Siedlce /kwota dotacji- 10000zł/.
  33. I Rajd rowerowy 26.07.2014 – UM Siedlce – /kwota dotacji- 1000zł/.
  34. Spływ kajakowy 18-19.08.2014 r. – UM Siedlce – /kwota dotacji- 2000zł/.
  35. Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Siedlce 05.03.2015 – UM Siedlce – /kwota dotacji 1500zł/
  36. Przegląd muzyki hip-hop część 3 Siedlce 2015. /kwota dotacji 3000zł – UM Siedlce/.
  37. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w miejscu zamieszkania w okresie 01.07.2015 r.- 14.07.2015 r. /kwota dotacji –  7700zł – UM Siedlce/.
  38. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w miejscu zamieszkania w okresie 16.07.2015 r.- 29.07.2015 r. /kwota  dotacji – 6700zł – UM Siedlce/.
  39. „Wokół Siedlec – poznajemy naszą małą ojczyznę”- rajdy rowerowe 2015/kwota dotacji 1000zł UM Siedlce/.
  40. Organizacja spływów kajakowych – „Piękne rzeki wokół Siedlec IV – poznajemy naszą małą ojczyznę” 2015 lipiec-sierpień 2015 r. /kwota dotacji 1500zł – UM Siedlce/.
  41. Organizacja II Mazowieckiego Turnieju Piłki Nożnej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  – Siedlce Cup 2015 – 07.10.2015 r. & Organizacja II Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Siedlce 2015 – 21.10.2015 r./ Zarząd Województwa Mazowieckiego – kwota dotacji 12650zł/.
  42. Prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku 7-16 lat – 2015 r. /kwota dotacji 49736zł UM Siedlce/.
  43. Zakończył się II turnus obozu rekreacyjnego dla dzieci. 18-29.07.2016 Obóz był finansowany z budżetu miasta Siedlce i środków własnych Stowarzyszenia.
  44. Zakończył się obóz rekreacyjny dla dzieci 01-14.07.2016. Obóz był finansowany z budżetu miasta Siedlce i środków własnych Stowarzyszenia.
  45. Prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku 7-16 lat – 2016 r. /kwota dotacji 63000 zł UM Siedlce/.
  46. Prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku 7-16 lat – 2017 r. /kwota dotacji 63000 zł UM Siedlce/.
  47. Prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku 7-16 lat – 2018 r. /kwota dotacji 63000 zł UM Siedlce/.
  48. Prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku 7-16 lat – 2019 r. /kwota dotacji 69000 zł UM Siedlce/.
  49. Obóz sportowy w miejscu zamieszkania –  lipiec/sierpień  2019 – UM Siedlce /kwota dotacji- 5800 zł/.
  50. Prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku 7-16 lat – 2020 r. /kwota dotacji 70000 zł UM Siedlce/.
  51. 53.Obóz sportowy w miejscu zamieszkania –  lipiec  2020– UM Siedlce /kwota dotacji- 5850 zł/.
  52. Prowadzenie świetlicy dla dzieci w wieku 7-16 lat – 2021 r. /kwota dotacji 71000 zł UM Siedlce/.
  53. Zajęcia profilaktyczne: Obóz sportowy w miejscu zamieszkania – I i II turnus lipiec 2021, żeglarstwo – pływania po Zalewie nad „Muchawką”  – /kwota  dotacji 21037,50  zł UM Siedlce/.

Zadania zrealizowane ze środków własnych Stowarzyszenia od 2008 roku:

 1. Piłka nożna chłopców – rocznik 1996-9 /zajęcia pozalekcyjne 2 razy w tygodniu/ 1 grupa 20 osób w roku 2008 i 2009.
 2. Piłka nożna dziewcząt –szkoła podstawowa /zajęcia pozalekcyjne 2 razy w tygodniu/1 grupa 20 osób w roku 2010 i 2011.
 3. Piłka nożna chłopców – rocznik 2001 i młodsi /zajęcia pozalekcyjne 3 razy w tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2011.
 4. Piłka nożna seniorów – /zajęcia raz w tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2011.
 5. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką – wrzesień – grudzień 2011 r. – grupa 15 osób.
 6. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką – luty – czerwiec 2012 r. – grupa 15 osób.
 7. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką – październik –grudzień 2012 r. – grupa 15 osób.
 8. Piłka nożna chłopców – rocznik 2001 i młodsi /zajęcia pozalekcyjne 2 razy w tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2012.
 9. Piłka nożna seniorów – /zajęcia raz w tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2012.
 10. Nauka pływania zakończona egzaminem na kartę pływacką – luty  –czerwiec 2013 r. –  grupa 15 osób.
 11. Piłka nożna chłopców – rocznik 2001 i młodsi /zajęcia pozalekcyjne 2 razy w tygodniu/ 1 grupa 25 osób w roku 2013 – do czerwca 2013.
 12. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w tygodniu/ 1 grupa 25 osób – 2013.
 13. Piłka nożna chłopców – 1 grupa 25 osób – 03-06.2014 Kotuń.
 14. Szkolenie żeglarskie 05-08.2014 r. Siedlce, Mazury, pływania szkoleniowe na zalewie w Siedlcach.
 15. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w tygodniu/ 1 grupa 20 osób
 16. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w tygodniu/ 1 grupa 20 osób – 2015.
 17. W dniu 18.07.2015 Stowarzyszenie „Prometeusz” wsparło organizację festynu integracyjnego w miejscowości Kłódzie.
 18. Pływania szkoleniowe na zalewie w Siedlcach, bezpłatne dla uczestników na dwóch jachtach żaglowych 2015.
 19. II Otwarty Dzień Żeglarski 15 sierpnia 2015 r.
 20. Rejs W dniach 22-29 sierpnia 2015 grupa siedleckich żeglarzy z „Prometeusza” brała udział w rejsie po Wielkich Jeziorach Mazurskich.
 21. Zajęcia karate – /zajęcia rekreacyjne  dwa razy w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 22. Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Siedlce 15.03.2016.
 23. Pływania szkoleniowe na zalewie w Siedlcach, bezpłatne dla uczestników na dwóch jachtach żaglowych 2016.
 24. Zajęcia karate – /zajęcia rekreacyjne  dwa razy w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 25. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 26. Zajęcia karate – /zajęcia rekreacyjne  dwa razy w tygodniu/ 1 grupa 10 osób –
 27. Pływania szkoleniowe na zalewie w Siedlcach, bezpłatne dla uczestników na dwóch jachtach żaglowych 2016.
 28. Obóz sportowy w miejscu zamieszkania – jeden turnus lipiec 2017 – /ok. 10000zł/.
 29. Nauka pływania – październik 2017 czerwiec – grupa 10 osób, dzieci szkoła podstawowa.
 30. Pływania szkoleniowe na zalewie w Siedlcach, bezpłatne dla uczestników na dwóch jachtach żaglowych 2017.
 31. Rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich dwa rejsy sierpień – 2 grupy po 10 osób –  2017.
 32. Loty paralotniami sekcja lotnicza – 1 grupa ok. 12 osób – 2017.
 33. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 34. Zajęcia karate – /zajęcia rekreacyjne  dwa razy w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 35. Pływania szkoleniowe na zalewie w Siedlcach, bezpłatne dla uczestników na dwóch jachtach żaglowych 2018.
 36. Loty paralotniami sekcja lotnicza – 1 grupa ok. 12 osób – 2018.
 37. Obozy sportowe w miejscu zamieszkania – jeden turnus lipiec 2019 – /ok. 10000zł/.
 38. Rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich dwa rejsy sierpień – 2 grupy po 10 osób –  2018.
 39. Nauka pływania – od października 2018 –  grupa 10 osób, dzieci szkoła podstawowa.
 40. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 41. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 42. Zajęcia karate – /zajęcia rekreacyjne  dwa razy w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 43. Pływania szkoleniowe na zalewie w Siedlcach, bezpłatne dla uczestników na dwóch jachtach żaglowych 2019.
 44. Loty paralotniami sekcja lotnicza – 1 grupa ok. 12 osób – 2019.
 45. Rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich dwa rejsy czerwiec i sierpień –  2 grupy po  10 osób –  2019.
 46. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 47. Zajęcia karate – /zajęcia rekreacyjne  dwa razy w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 48. Pływania szkoleniowe na zalewie w Siedlcach, bezpłatne dla uczestników na dwóch jachtach żaglowych 2020.
 49. Loty paralotniami sekcja lotnicza – 1 grupa ok. 12 osób – 2020.
 50. Rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich dwa rejsy czerwiec i sierpień –  2 grupy po  10 osób –  2020.
 51. Piłka nożna seniorów –  /zajęcia rekreacyjne  raz w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 52. Zajęcia karate – /zajęcia rekreacyjne  dwa razy w tygodniu/ 1 grupa 20 osób –
 53. Pływania szkoleniowe na zalewie w Siedlcach, bezpłatne dla uczestników na dwóch jachtach żaglowych 2021.
 54. Rejsy po Wielkich Jeziorach Mazurskich dwa rejsy czerwiec i sierpień –  2 grupy po  10 osób –  2021.
Przejdź do góry