Kliknij tutaj aby przekazać podatek dla naszego stowarzyszenia

KRS:0000349261

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1,5% należnego podatku dochodowego na nasze Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce, powstało 11 listopada 2007r.

Stowarzyszenie „Prometeusz” Siedlce – zapalmy promyk nadziei. Klub Sportowy „Prometeusz” powstało 29 listopada 2007 roku i zarejestrowane jest pod nr. KRS: 0000349261, w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a status organizacji pożytku publicznego otrzymało 05.03.2010 roku. Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 05.03.2010 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS, status Organizacji Pożytku Publicznego, wpis do Rejestru Przedsiębiorców jako stowarzyszenie mogące prowadzić działalność gospodarczą, w kwietniu 2010 r. /ok.20.04.2010/ po wpisaniu na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stowarzyszenie może pozyskiwać odpisy z 1%.

W formularzu rozliczeniowym nie podajemy nazwy Stowarzyszenia tylko jego KRS.

W PIT wpisujemy tylko numer KRS 0000349261.

Kliknij tutaj aby przekazać podatek dla naszego stowarzyszenia