ŚWIETLICA PROMYK

GODZINY OTWARCIA

Godziny otwarcia  świetlicy środowiskowej „Promyk”:

poniedziałek – piątek w godzinach 15.00 – 19.00

Kontakt:

+48 537 186 777 – Kierownik świetlicy
+48 736 245 653

Świetlica jest finansowana z budżetu miasta Siedlce

Świetlica „Promyk” mieści się w Siedlcach przy ul. Daszyńskiego 17 . Swoja działalność prowadzimy od wiosny 2013 roku. Opieką otaczamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat, głównie z rodzin o trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Zapewniamy zorganizowaną opiekę w czasie wolnym od nauki w godzinach: 15.00 – 19.00. Nasza świetlica otwarta jest dla dzieci również w czasie wakacji i ferii zimowych.

W ramach świetlicy realizujemy: – zajęcia wyrównawcze – pomoc uczniom mających problemy w nauce; nauka samodzielnego pokonywania trudności – zajęcia socjoterapeutyczne – zajęcia integrujące, wzmacniające relacje w grupie i rodzinie, uczące wyrażania emocji, wzmacniające poczucie własnej wartości – zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci i promujące zdrowy tryb życia, w tym zajęcia ruchowe i rekreacyjne uczące aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu – zajęcia filmowe – przybliżające różne gatunki filmowe, rozwijające zainteresowania kinem – zajęcia plastyczne – rozwijające ekspresję twórczą dzieci, rozbudzanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą wybranych technik plastycznych.

Dzieci uczestniczące w zajęciach to nie tylko podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ale także wskazane przez pedagoga szkolnego, zgłaszane również przez rodziców, którzy potrzebują wsparcia z naszej strony. Podopieczni naszej świetlicy mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość zabawy oraz realizacji swoich zainteresowań dzięki korzystaniu z posiadanych na wyposażeniu sprzętów, gier, programów komputerowych i dostępu do Internetu.

Staramy się, by dzieci mogły korzystać z atrakcji, jakie są dostępne w naszym mieście, dlatego tez chodzimy do kina, na basen, do kręgielni , a w okresie letnim korzystamy z terenów rekreacyjnych nad zalewem, wyjeżdżamy na otwarte baseny czy do Parku Przygody, gier, programów komputerowych i dostępu do Internetu.